Realizatorzy

prof. n. dr hab. Andrzej Adamski

profesor prawa karnego i prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dziedzinie projektów badawczych związanych z technologią informacyjną, autor wielu publikacji na temat prawnokarnych i kryminologicznych aspektów technologii informacyjnych

prof. n. dr hab. Dariusz Adamski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. n. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

mgr Mateusz Badowski

Pracownik naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Osnabrück w Niemczech (WP UOS)

prof. n. dr hab. Tomasz Bąkowski

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza legislacji administracyjnej i prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

prof. Michał Balcerzak

Wydział Prawa i Administracji UMK

dr Dorota Benduch

Katedra Prawa Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Michał Bernarczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, ekspert Biura Analiz Sejmowych, stały doradca Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji.

mec. Igor Białowąs

Radca prawny,  prowadzi własną kancelarię radcowską, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Giovani Bianco

associate professor in the Faculty of Law of the University of Sassari

dr Mateusz Błachucki

adiunkt w Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek i sekretarz Rady Naukowej INP AN, autor i redaktor wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim; specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i prawie pomocy publicznej

Magdalena Błaszczyk

Starszy specjalista w Wydziale Prawa Międzynarodowego Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości

Mirosława Bławdziewicz

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dusan Bogdanov

Uniwersytet Opolski

dr inż. Dariusz Bogucki

współpracownik Katedry Prawa Informtycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adamina Bogusz

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katarzyna Borawska

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

Aleksandra Brzezińska

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

dr Borys Budka

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji

dr hab. Tatiana Marta Chauvin

Wydział Prawa i Administracji UW

mgr Piotr Chorbot

Doktorant w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr Marek Chrabkowski

Kierownik Zakładu Prawa Karnego i Postępowania Karnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

mgr Dorota Chromicka

Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, starszy asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny  

dr Piotr Chybalski

Współpracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katarzyna Chylińska

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

prof. n. dr hab. Zbigniew Cieślak

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Ziemowit Cieślik

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwesytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. n. dr Bolesław Ćwiertniak

dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły "Humanitas" w Sosnowcu

prof. n. dr hab. Jerzy Cytowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

dr Kamil Czaplicki

asystent w Katedrze Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. n. dr hab. Ryszard Czerniawski

Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS

prof. Dorota Dąbek

adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Jagielloński, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących samorządu terytorialnego, źródeł prawa administracyjnego oraz sądownictwa administracyjnego

dr Karol Dobrzeniecki

adiunkt, Katedra Teorii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Kamila Doktór-Bindas

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego  oraz kierownik Studiów Doktoranckich, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach; autor ponad stu prac naukowych z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego

dr Marek Domagała

Starszy Radca Orzecznictwa w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego

mgr Dorota Drążkiewicz-Wenzel

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

mgr Piotr Drobek

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Asystent w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Durbajło

Radca Prezesa Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

dr Magdalena Durzyńska

Sędzia WSA w Warszawie

Janusz Dygaszewicz

Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego

prof. dr hab. Aniela Dylus

Instytut Politologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. prof. zw. dr hab Stanisław Dziekoński

rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autor i współautor publikacji o tematyce teologicznej i pedagogicznej, członek Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej przy Ministerstwie Gospodarki, członek zespołu ds. nagród w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Komisji Nauki i Innowacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego, konsulator Rady Naukowej Komisji Episkopatu Polski

prof. n. dr hab. Paweł Fajgielski

Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Wojciech Federczyk

Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Krzysztof Felchner

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Bogdan Fischer

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

prof. n. dr hab. Dorota Folga-Januszewska

Kierownik Katedry Muzeologii Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Katarzyna Frelak

Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek korpusu służby cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

prof. zw. Diana-Urania Galetta

profesor zwyczajny w zakresie prawa administracyjnego i europejskiego prawa administracyjnego, Katedra Włoskiego i Ponadnarodowego Prawa Publicznego, Wydział Prawa na Uniwersytecie Mediolańskim (Università degli Studi di Milano), członek Komitetu Sterującego prawa administracyjnego Unii Europejskiej: the Research Network on EU Administrative LAW (ReNEUAL)

Sandra Gali

Uczestniczka doktoranckich studiów nauk prawnych przy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka w Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

dr Małgorzata Ganczar

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

mgr Paulina Glejt

Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński

Profesor zwyczajny, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprezes i sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Koordynator Krajowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych

mgr Maria Górska

Współpracownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Anna Gos

Ministerstwo Cyfryzacji

red. Piotr Grabarczyk

Redaktor Naczelny Czasopisma C.H. Beck

Maciej Groń

Ministerstwo Cyfryzacji

dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie  

dr. sc. Zvonko Grzetić

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia

dr Adam Haręża

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo administracyjne, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny

prof. zw. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr hab. Jacek Janowski

Adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Tomasz Januszkiewicz

Pracownik Oddziału Informatycznego pełniącego funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, gdzie jest kierownikiem projektów Portal Informacyjny oraz Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych. Współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Tomasz Jaroszyński

Pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP

dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Najwyższa Izba Kontroli

prof. n. dr hab. Małgorzata Jaśkowska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Jacek Jaworski

Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Agnieszka Jendrzejewska

starszy asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny

Kinga Kafarska

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, pełnomocnik Koordynatora Krajowego do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

prof. Davorin Kereković

Sekretarz GIS Forum Croatia w Zagrzebiu

dr inż. Maciej Kiedrowicz

Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych, Wojskowa Akademia Technicznej w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Informatycznych Systemów Zarządzania Instytutu Systemów Informatycznych, Wojskowa Akademia Technicznej w Warszawie

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki  

prof. Zdzisława Kobylińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszytnie

prof. n. dr hab. Wiesław Koczur

Kierownik Zakładu Polityki Społecznej Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

mgr Beata Konieczna

Współpracownik w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

dr hab. Jerzy Korczak

Adiunkt Instytutu Nauk Administracyjnych  i Zakładu Nauki Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

dr Anna Kosińska

Adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

dr Sylwia Kotecka

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski; II Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

mgr Paweł Kozyra

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

mgr Wiesław Krasny

Współpracownik Katedry Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Agnieszka Krawczyk

Katedra Postępowania Administracyjnego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

dr Adam Krzywoń

Pracownik Katedry Prawa Konsytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

dyr. Katarzyna Kuczyńska-Budka

Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

dr Justyna Kurek

Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Konrad Kuszel

Biuro Analiz Sejmowych

dr Wojciech Kwiatkowski

Adiunkt Katedry Amerykanistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. n. dr hab. Arkadiusz Lach

Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Michał Leciak

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, w tym licznych opracowań dotyczących problematyki ochrony informacji niejawnych, radca prawny

dr Paweł Litwiński

członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda, adwokat, członek komisji ds. Informatyzacji i komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej

Zuzanna Łopacińska-Piędel

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego, Tłumaczka konferencyjna języków angielskiego i niemieckiego, Ttłumaczka akredytowana przy UE (jęz. angielski i niemiecki)

Ewa Łuniewska

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

dr Mariusz Maciejewski

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof Mączewski

Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

dr Bartosz Majchrzak

Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

prof. zw. dr hab. Jarosław Majewski

Kierownik Katedry Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości; autor licznych publikacji z zakresu teorii i dogmatyki prawa karnego  

dr Magdalena Markocka

Asystent Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

prof. n. dr hab. Czesław Martysz

dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach; autor wielu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego

Ewa Marzec

ZZK Urzędu Miasta Wrocław - koordynator projektu, współpracownik Katedry Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Anna Materla

Doktorantka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikant radcowski w kancelarii prawnej

doc. dr Arwid Mednis

 Zakład Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof n. dr hab. Marek Melnyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszytnie

prof. z. dr hab. Marek Michalski

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. zw. dr hab. Cezary Mik

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Grzegorz Mikś

Współpracownik Katedry Rynku Ubezpieczeniowego Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. Anna Młynarska-Sobaczewska

Wydział Prawa i Administracji UŁ

prof. n. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak

Profesor w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczecińsk, specjalizuje się w prawie administracyjnym, nauce o administracji, postępowaniu administracyjnym, a zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących komunikacji elektronicznej

płk Kazimierz Mordaszewski

zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, były szef placówki dyplomatycznej RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, akredytowaney także w państwie Kataru, jako radca prawny prowadził w Warszawie kancelarię adwokacko-radcowską

Lesław Nawacki

dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Małgorzata Niezgódka-Medek

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Małgorzata Olszewska

Ministerstwo Cyfryzacji

prof. zw. dr hab. Mieczysław Omyła

Pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Osiecki

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

prof. n. dr hab. Radosław Pacud

Kierownik Katedry Rynku Ubezpieczeniowego Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

dr Żaneta Pacud

Współpracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

MLaw, LL.M. Dorota Paczoska-Kottman

Wissenschaftliche Assistentin an der Universität Zürich

Izabela Pawluk

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

dr Ewa Perłakowska

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

dr Mateusz Pilich

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio – w latach 2005–2008 – asystent sędziego w Izbie Cywilnej SN)

dr Agnieszka Piskorz-Ryń

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Andrzej Podgódek

adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Andrzej Pogłódek

Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

płk dr Piotr Potejko

doradca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wieloletni dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych i Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie, adiunkt, Zakład Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski

prof. zw. dr hab. Feliks Prusak

kierownik Katedry Postępowania Karnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Bogusław Przywora

adiunkt w Instytucie Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, radca prawny 

dr Anna Reda-Ciszewska

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. n. dr hab. Maciej Rogalski

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Uczelni Łazarskiego

Karolina Romanowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

dr Katarzyna Roszewska

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Mirosława Rozbicka-Ostrowska

Sędzia Naczelnego Sądu  Administracyjnego, od 2004 r. do dzisiaj kieruje Wydziałem Informacji Sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

dr Katarzyna Rubel

Pracownik naukowy CNRS w Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) Uniwersytetu Bordeaux IV i CNRS

Marcin Rudzki

Kancelaria Adwokacka Wojciech Brochwicz. Adwokaci i Radcowie Prawni

dr Michał Rusinek

Adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Anna Ruszczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ppłk Czesław Rybak

emerytowany funkcjonariusz kadry kierowniczej UOP/ABW, wieloletni Dyrektor Delegatury ABW w Opolu i Wrocławiu, Dyrektor Biura Kadr ABW

Wojciech Sebastian Sawczuk

starszy asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny

dr Grzegorz Sibiga

kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat

Anna Siemek-Filuś

Stowarzyszenie Miasta w Internecie

dr Krzysztof Siewicz

Współpracownik w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matem. i Komput. (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego  

prof. n. dr hab. Agnieszka Skóra

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks prof. dr hab. Henryk Skorowski

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki

kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński,  autor wielu ksiązek i artykułów naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa administracyjnego, w tym m.in. poświęconych problematyce prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego

LL.M. Igor Solodovnik

Executive Director w Szkole Prawa Amerykańskiego, Adjunct Professor w Chicago-Kent College of Law

Ewa Soroka

Biuro Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu

dr Jerzy Stanik

Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Pracownik Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania Instytutu Systemów Informatycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Michał Sułkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwesytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. Jerzy Supernat

profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, autor licznych prac z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, członek sieci badawczej prawa administracyjnego Unii Europejskiej: the Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL)

mgr inż. Krzysztof Świtała

Asystent w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dominik Sybilski

Ministerstwo Cyfryzacji

red. Agnieszka Sypniewska-Kozak

Redaktor w Wydawnictwie C.H. Beck

dr Aleksandra Syryt

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wdział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. n. dr hab. Bolesław Szafrański

Współpracownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych Instytutu Systemów Informatycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

prof. n. dr hab. Maria Szczepaniec

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Paweł Szewczyk

Asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Unijnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

prof. n. dr hab. Bogumił Szmulik

Kierownik Katedry Prawa Konsytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;Prezes Fundacji - Instytut Prawa Ustrojowego 

prof. n. dr hab. Grażyna Szpor

Kierownik projektu "Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym", Kierownik Katedry Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawno-Informatycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

dr Marek Szubiakowski

Docent w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Monika Szumska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Mariusz Szyrski

adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Katarzyna Tomaszewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

adw. Miłosława Trzos

Uniwersytet w Bari

dr Dorota Tykwińska-Rutkowska

adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

mgr Karol Ważny

Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr Marcin Wielec

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Grzegorz Wierczyński

Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr Wojciech Wiewiórowski

zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz

Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

prof. n. dr hab. Mirosław Włodarczyk

Kierownik Zakładu Prawa Rynku Pracy w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Mateusz Wnuk

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

dr Olga Wójcik-Kotowska

Asystent Zakładu Statystyki i DemografiiKatedry Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu  Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr inż. Kajetan Wojsyk

katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. zw. dr Arkadiusz Wudarski

Kierownik Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparystyki Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Viadrina

Jakub Wygnański

Prezes Zarządu Pracowni badań i innowacji społecznych "Stocznia"  

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, etatowy członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w Warszawie, autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

prof. zw. dr hab. Jan Zabłocki

kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. n. dr hab. Kamil Zaidler

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

Paulina Zając

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

dr Anna Zalesińska

Radca prawny w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. n. dr hab. Sławomir Zalewski

prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie w kadencji 2012-2016

prof. n. dr hab. Piotr Zapadka

kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwerytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Kamil Zaradkiewicz

Pracownik w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Marcin Zarzecki

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Beata Zbarachewicz

współpracownik Katedry Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marcin Z. Zieliński

wieloletni pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego, gdzie aktualnie  zajmuje się analizą prawa w Zespole Orzecznictwa i Studiów, prowadzi również zajęcia dydaktyczne na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Wojciech Zmudczyński

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

mgr Anna Zubrycka

Sekretarz projektu "Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym",Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

mgr inż. Marcin Żukowski

Ekspert ds. bezpieczeństwa IT

mgr Ewelina Żyła

Współpracownik Katedry Prawa Informatycznego Wdziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie