Koordynatorzy zadań

 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak
  Koordynator zadania 1.01 Podstawy teoretyczne badań skuteczności regulacji jawności i jej ograniczenia

 • prof. n. dr hab. Zbigniew Cieślak
  Koordynator zadania 1.02 Podstawy aksjologiczne jawności i ograniczeń jawności - jawność i ograniczenia jawności w demokratycznym państwie prawnym

Biogram

 • dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
  Koordynator zadania 1.03 Analiza polskiej regulacji ograniczeń jawności oraz powiązanych z nimi aktów prawa europejskiego i międzynarodowego

 • prof. n. dr hab. Małgorzata Jaśkowska
  Koordynator zadania 1.04 Opracowanie klasyfikacji publicznoprawnych ograniczeń jawności i problemów stosowania prawa z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego

        → Biogram
 • prof. zw dr hab. Jacek Gołaczyński
  Koordynator zadania 1.05 Opracowanie klasyfikacji prywatnoprawnych ograniczeń jawności i problemów stosowania prawa z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

 • prof. zw. dr hab. Czesław Martysz
  Koordynator zadania 1.06 Analiza pozycji prawnej organów administacji, organów kontroli państwowej i ochrony prawnejw sprawach jawności i jej ograniczeń oraz ich kompetencji wobec podmiotów publicznych i niepublicznych, a także zasad współdziałania na tle porównawczym

 • dr Sylwia Kotecka
  Koordynator zadania 1.07 Analiza pozycji prawnej sądów w sprawach jawności i jej ograniczeń, a także zasad współdziałania na tle porównawczym

Biogram

 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
  Koordynator zadania 1.08 Weryfikacja regulacji jawności i ograniczeń jawności publicznych zasobów informacyjnych. Racjonalne wykorzystanie interoperacyjności elektronicznych rejestrów publicznych i zbiorów pozarejestrowych, informacji o prawie i dostępu do akt

 • prof. n. dr hab. Jarosław Majewski
  Koordynator zadania 1.09 Analiza i ocena modelu regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom oraz opracowanie koncepcji zmian zgodnych z zasadą demokratycznego państwa prawnego
 • prof. zw. dr hab. Cezary Mik
  Koordynator zadania 1.10 Ocena aktualnej polskiej regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń na tle standardów europejskich oraz analizy porównawczej z innymi systemami prawnymi. Rekomendacje dla władz publicznych

 • red. Piotr Grabarczyk
  Koordynator zadania 1.11 Zwiększenie dostępu do informacji o prawie w zakresie jawności i jej ograniczeń przez wydawnictwa prawnicze i prawnicze systemy wyszukiwawcze i ochrona własności intelektualnej

 • dr inż. Maciej Kiedrowicz
  Koordynator zadania 1.12 Zwiększanie dostępu do informacji o prawie w zakresie jawności i jej ograniczeń poprzez organizację seminariów eksperckich, debat publicznych i szkoleń oraz stronę internetową

 • dr Kamil Czaplicki
  Koordynator zadania 1.13 Zwiększanie dostępu do informacji o ograniczeniach jawności przez wykorzystanie BIP i innych stron www podmiotów publicznych

 • prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński
  Koordynator zadania 2.01 Opracowanie projektu kodeksu dobrych praktyk w zakresie jawności i jej ograniczeń

Biogram

 • dr Wojciech Wiewiórowski
  Koordynator zadania 2.02 Opracowanie modelu regulacji jawności i jej ograniczeń w Polsce i zasad, które powinny być stosowane przy tworzeniu aktów prawnych w rozpatrywanym obszarze

Biogram

 • red. Agnieszka Sypniewska-Kozak
  Koordynator zadania 2.03 Promocja modelu regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym
 • dr inż. Maciej Kiedrowicz
  Koordynator zadania 2.04 Usprawnienie przepływu norm dotyczących ograniczeń jawności przez seminaria eksperckie, konferencje naukowe, działania edukacyjne oraz stronę internetową