Kierownik Projektu

prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Kierownik projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym

 

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Prawa Informatycznego. Kierownik Podyplomowych Studiów Prawno-Informatycznych Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Profesor na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym komentarzy do ustaw i podręczników prawa administracyjnego, redaktor naukowy licznych prac zbiorowych, m.in. wielotomowej monografii „Jawność i jej ograniczenia.” Członek rad naukowych: GIODO, Systemu Informacji Prawnej LEX oraz pięciu czasopism z zakresu prawa i informatyki. Współautor projektów ustaw, ekspert prawny: komisji Sejmu i Senatu, Zespołu ds. usuwania barier e-administracji Komitetu Rady Ministrów d.s. Informatyzacji i Łączności, Banku Światowego. W. l. 1994 – 2014 Prezes Stowarzyszenia Silgis – współorganizatora 14 edycji studiów podyplomowych oraz 21 interdyscyplinarnych międzynarodowych konferencji dotyczących informacji przestrzennej. Od 2011 r. Prezes Naukowego Centrum Prawno - Informatycznego w Warszawie, stowarzyszenia skupiającego pracowników naukowych kilkunastu polskich uczelni oraz ekspertów-praktyków, współorganizatora kilkudziesięciu konferencji naukowych, m.in. pięciu o bezpieczeństwie w Internecie. Prowadzone badania naukowe dotyczą problemów prawa publicznego, w tym: informatyzacji wykonywania zadań publicznych,infrastruktury informacji przestrzennej, terminologii prawnej, dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania oraz tajemnic prawnie chronionych.