Formularz rejestracyjny PWISP

Tytuł Konferencji: Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”
Termin: 24 kwietnia 2015 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5  01-815 Warszawa, zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym udziału w konferencji w celu rejestracji, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5  01-815 Warszawa, w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej informacji w przedmiocie organizacji konferencji, w myśl przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na ul. Dewajtis 5  01-815 Warszawa , w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej informacji w przedmiocie ofert konferencyjnych uczelni, w myśl przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).