Formularz rejestracyjny konferencji: "Bezpieczeństwo w Internecie"

Administratorem danych zebranych poprzez formularz jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu rejestracji na konferencję „Bezpieczeństwo w Internecie”.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej w odniesieniu do rejestracji na ww. konferencję przyjęcie zgłoszenia nie jest możliwe bez ich podania.