Konferencje

06-11-2013, Warszawa

Ochrona publicznych baz danych

Publiczne bazy danych stanowiły temat konferencji, która odbyła się 6 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas konferencji omówiono prawną oraz techniczną ochronę baz danych, ale również pochylono się nad sferą finansowania publicznych baz danych (publicznych serwisów informacyjnych i systemu zdrowia, rejestrów sądowych, baz danych PZGiK, baz danych archiwalnych).

Szczegóły

07-10-2013, Lubliniec

Tajemnica pracodawcy w podmiotach publicznych a dostęp do informacji publicznej

Tzw. burza mózgów nt. problemów jawności i jej ograniczeń otworzyła trzydniową konferencję w Lublińcu. Obowiązki informacyjne pracowników samorządowych a tajemnica pracodawcy, próba dookreślenia pojęcia "tajemnica pracodawcy", rodzaje tajemnic przestrzeganych przez pracownika i tajemnic chronionych w urzędzie były głównymi tematami omówionymi podczas trwania konferencji.

Szczegóły

19-08-2013, Hel

Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych

Zabezpieczenia, które stosowane są na publicznych stronach internetowych, mające na celu uniknięcie ataku na zasoby sieciowe administracji publicznej, nie są jeszcze wystarczające. Podczas konferencji zaprezentowane zostały metody i formy cyberprzestępczości oraz przykłady instytucji publicznych dotknięte nieuprawnionym atakiem na stronę www. Atak wiąże się nie tylko z utratą wizerunku, ale niekiedy również z utratą danych. W 2012 r. odnotowano 1168 zgłoszeń o przestępstwach komputerowych, z czego 457 zostało potwierdzonych przez zespół CERT.GOV.PL.

Szczegóły

Strony